Kvaliteta

U području svoje djelatnosti Signalizacija d.o.o.. primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom prema međunarodnom standardu ISO 9001:2015, te nastoji spriječiti onečišćenja okoliša i utjecaje na okoliš primjenom sustava upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001:2015.

Naše poduzeće sustavno usklađuje svoje djelovanje na okoliš s primjenjivim zakonima i provedbenim propisima.

Redovitom analizom aspekata okoliša svojih procesa, poduzeće prepoznaje vlastite značajne utjecaje na okoliš i sukladno njima postavlja ciljeve i sustavno ih realizira u svrhu trajnog poboljšanja. Trajnu pozornost usmjeravamo na racionalno korištenje energije i prirodnih resursa te težimo implementaciji novih tehnologija u proizvodni koje su usmjerene k smanjenju količine otpada.

 

Kvalitetom naših proizvoda pokazujemo klijentima spremnost na suradnju, prepoznavanje i zadovoljenje njihovih potreba i očekivanja.

Ocjenu uspješnosti rada daju korisnici naših proizvoda, pa stoga svako njihovo kritičko a dobronamjerno mišljenje primamo i predstavlja nam osnovu za kontinuirano poboljšanje kvalitete i učinkovitu zaštitu okoliša.

Vertikalna prometna signalizacija koju proizvodimo, izrađuje se sukladno zahtjevima EU standarda EN 12899-1 te posjeduje CE znak.

Idi na vrh