A22

A22

Znak »kamenje pada« (A22) označuje blizinu dijela ceste na kojoj postoji opasnost od kamenja što pada ili od kamenja što se nalazi na cesti.

Simbol na znaku može biti okrenut na drugu stranu.

Idi na vrh