A19

A19

Znak »neravan kolnik« označuje blizinu dijela ceste na kojem je cesta neravna zbog ulegnuća kolnika (A19).

Idi na vrh