A15

A15

Znak »suženje ceste s desne strane« (A15), označuju približavanje sužavanju kolnika koje može biti opasno.

Kad se znakovi postavljaju za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja im je žuta.

Idi na vrh