A14

A14

Znak »suženje ceste« (A14), označuje približavanje sužavanju kolnika koje može biti opasno.

Kad se znakovi postavljaju za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja im je žuta.

Idi na vrh