A06

A06

Znak »spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s lijeve strane« (A06).

Označuje blizinu križanja na kojem se cesta s prednošću prolaska križa odnosno spaja sa sporednom cestom.

Idi na vrh