A04

A04

Znak »spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s lijeve strane« (A04).

Označuje blizinu križanja na kojem se cesta s prednošću prolaska križa odnosno spaja sa sporednom cestom.

Idi na vrh