D09

D09

Znak »predputokaz« (D09) označuje smjer kretanja do naseljenih mjesta.

Boja podloge polja za označivanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje;

Idi na vrh