B16

B16

Znak »zabrana prometa za bicikle« (B16) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za bicikle;

Idi na vrh