B15

B15

Znak »zabrana prometa za mopede« (B15) označuje cestu ili, dio ceste na kojem je zabranjen promet za mopede s dva ili tri kotača.

Simbol znaka može biti i u obliku motornog vozila sa pogonom na tri kotača;

Idi na vrh