B14

B14

Znak »zabrana prometa za motocikle« (B14) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet motociklima i motornim vozilima na tri kotača.

Simbol znaka može biti i u obliku motornog vozila s pogonom na tri kotača;

Idi na vrh