B07

B07

Znak »zabrana prometa za teretne automobile« (B07) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet teretnim automobilima.

Ako je znaku ispod simbola kamiona upisana najveća dopuštena masa kamiona, zabrana vrijedi samo za one teretne automobile čija najveća dopuštena masa premašuje označenu;

Idi na vrh