E07

E07

Dopunska ploča E07 sadrži pobliže objašnjenje znaka riječima ili na drugi način ako to nije jasno određeno simbolom znaka;

Idi na vrh