E06

E06

Dopunske ploče E05 i E06 označuju vrijeme za koje izričita naredba odnosno obavijesti vrijedi, ako ne vrijedi neprekidno;

Idi na vrh