D02

D02

Znak »predputokaz za čvorište autocesta s oznakom čvorišta« (D02).

Postavlja se na interregionalnom čvorištu.

Idi na vrh