C07

C07

Znakovi »cesta s jednosmjernim prometom« (C06) i (C07) obavješćuju sudionike u prometu o jednosmjernoj cesti. Riječi »jedan smjer« mogu biti ispisane na strelici tog znaka.

Znakovi se postavljaju uzduž ceste s jednosmjernim prometom i to na mjestima na kojima je vozaču, koji se kreće cestom, odnosno koji ulazi na jednosmjernu cestu, potrebno dati obavijest o jednosmjernom prometu.

Znak C06 postavlja se tako da je strelica okomita na uzdužnu os ceste, a znak C07 tako da je strelica usporedna s uzdužnom osi ceste.

Idi na vrh