A01

A01

Znak »opasnost na cesti« (A01) označuje blizinu dijela ceste ili mjesta na cesti na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost za koju ovim Pravilnikom nije predviđen poseban znak »opasnosti«.

Znaku mora biti dodana dopunska ploča koja objašnjava opasnost koja prijeti.

Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.

Kad se znak postavlja za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja mu je žuta

Idi na vrh