E20

E20

Dopunske ploče E17 do E22 označuju primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka, od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka;

Idi na vrh